Rezerwuj

Jesteśmy ECO, sprawdźcie sami!

29.04.2022

Do tej pory udało nam się wprowadzić szereg zmian w funkcjonowaniu naszych obiektów!

• stopniowo przechodzimy na działania, które w efekcie obejmą w pełni obszar elektroniczny,

• zamieniliśmy system drukowanych kart służących weryfikacji czystości pokoi hotelowych na system związany z użytkowaniem tabletów,

• na dachu Hotelu Polonia zamieściliśmy panele słoneczne,

• drukujemy papier dwustronnie,

• angażujemy się w akcje społeczne, wzięliśmy udział w sprzątaniu Ziemi,

• współpracujemy z lokalnymi firmami: Goście hoteli już wiosną będą mogli skorzystać z wycieczek po Wrocławiu pojazdami na prąd – meleksami,

• informujemy o ekologicznych rozwiązaniach naszych Gości,

• zmniejszyliśmy zużycie wody – spłuczki toaletowe, umywalki i baterie prysznicowe zaopatrzyliśmy w specjalne blokady ograniczające przepływ wody,

• zaopatrzyliśmy lobby hotelowe w prezentację multimedialną ukazującąwszystkie działania Historycznych Hoteli Wrocławia na rzecz zrównoważonego rozwoju,

• stworzyliśmy ankietę, dzięki której zbadaliśmy podejście naszego Zespołu do ekologii. Wiemy w jakich sferach już jesteśmy eko i na co jeszcze warto zwrócić uwagę,

• zmniejszyliśmy ilość odpadów – zrezygnowaliśmy z jednorazowych kosmetyków na rzecz ekologicznych dozowników.

So far, we have managed to introduce a number of changes in the functioning of our facilities!

• we are gradually moving to activities that, as a result, will fully cover the electronic area,

• we have replaced the system of printed cards used to verify the cleanliness of hotel rooms with a system related to the use of tablets,

• we have placed solar panels on the roof of the Polonia Hotel,

• we print paper on both sides We are involved in social campaigns, we took part in cleaning up the Earth,

• we work with local companies: hotel guests will be able to take advantage of trips around Wrocław with electric vehicles – electric vehicles in spring,

• we inform about ecological solutions of our Guests,

• we have reduced water consumption – toilet flushing, sinks and shower faucets are equipped with special locks limiting the flow of water,

• we have equipped the hotel lobby with a multimedia presentation showing all the activities of Historic Hotels in Wrocław for sustainable development,

• we created a survey where we examined our team’s approach to ecology, we know in which areas we are already eco and what else is worth paying attention to,

• we have reduced the amount of waste – we have replaced disposable cosmetics in favor of ecological dispensers.