Rezerwuj

Kobiety Historycznych Hoteli Wrocławia

11.03.2022

U nas top management to właśnie kobiety! Zespół Historycznych Hoteli Wrocławia w dużym udziale tworzą kobiety i pracują we wszystkich departamentach naszych Hoteli.Możemy powiedzieć, że nasza firma ma wyjątkowo kobiecą twarz. Jesteśmy dumni z naszych wspaniałych kobiet, to właśnie one tworzą historię najstarszych wrocławskich hoteli.

Our top management is women! The team of Historical Hotels in Wrocław is largely made up of women and they work in all departments of our Hotels. We can say that our company has an exceptionally feminine face. We are proud of our wonderful women who make up the history of the oldest hotels in Wrocław.